apk Het Nederlandse apk-systeem blijft in stand. Dat heeft minister Schultz van Infrastructuur en Milieu vandaag per brief aan de Tweede Kamer laten weten. Dat betekent dat autobedrijven gewoon de keuringen mogen blijven uitvoeren, door een door de RDW gecertificeerde keurmeester.

 

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers hebben een principeakkoord bereikt over een richtlijn voor een Europese apk. In eerste instantie zou het gaan om een verordening. Het voordeel van een richtlijn is dat deze minder verplichtingen kent en meer ruimte laat voor een invulling op nationaal niveau.

Op het technische vlak gaat er wel het een en ander veranderen voor de apk-keurmeester.

Geen onnodige lastenverzwaring
Schultz schrijft aan deTweede Kamer: "Het goedwerkende Nederlandse apk-systeem blijft intact. De Nederlandse burger en het bedrijfsleven worden niet opgezadeld met een onnodige forse lastenverzwaring."

De EU hanteert in de richtlijn een keuringsfrequentie van 4-2-2-2, waarbij geen onderscheid wordt  gemaakt tussen brandstoffen. “Wij hebben een frequentie van 4-2-2-1 voor benzineauto’s en 3-1-1-1 voor diesel- en lpg voertuigen”, legt apk-specialist Gijs Bosman van branchevereniging Bovag uit. Er was eerder nog sprake van dat deze frequentie zou worden opgeschroefd.

Motorfietsen en aanhangwagens
Motorfietsen zullen pas vanaf 2022 verplicht gekeurd moeten worden, tenzij lidstaten kunnen aantonen dat ze met andere maatregelen eenzelfde resultaat kunnen bereiken voor de verkeersveiligheid. Minister Schultz is van mening dat er effectievere maatregelen dan een apk zijn om de verkeersveiligheid voor motorrijders te vergroten en zegt toe “passende alternatieve beleidsmaatregelen” te nemen.

Voor aanhangwagens (inclusief caravans) en brom- en snorfietsen komt er vooralsnog geen apk-plicht, maar de Europese Commissie wordt wel opgedragen hier uitgebreid onderzoek naar te doen.

Bosman vindt het besluit een compliment voor het Nederlandse keuringssysteem: "Dit is het bewijs dat een goede periodieke technische controle mogelijk is met lage lasten voor de voertuigeigenaar. Daarnaast wordt de apk in ons land vaak met een onderhoudsbeurt gecombineerd. De komende jaren zal de apk op Europees niveau inhoudelijk verder worden geharmoniseerd en dat is een goede zaak."

Klik hier voor het artikel op de website van Automotive-online.